Hỏi bởi: Tường Vi  lúc 08:35 sáng ngày 17/09/2022 | 1 trả lời | 61 lượt xem

Kính gửi quý cục, nhờ quý cục giải đáp giúp em thông tin chất kháng sinh Florfenicol là chất kháng sinh cấm sử dụng hay là kháng sinh hạn chế sử dụng và chất này có được thông tư, công văn nào yêu cầu cần phải kiểm soát trong chế biến thủy sản đông lạnh không ạ? Xin cảm ơn!

TRẢ LỜI

Florfenicol nằm trong Danh mục Thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hiện nay không có văn bản yêu cầu kiểm soát chất này trong chế biến thủy sản.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO