Hỏi bởi: Vũ Quốc Thành  lúc 04:05 chiều ngày 16/09/2022a | 1 trả lời | 89 lượt xem

Kính gửi Cục QLCL nông lâm sản và thủy sản. Tôi muốn biết văn bản nào quy định về chứng nhận sản phẩm trồng trọt được sản xuất phù hợp với Tiêu chuẩn VietGAP (TCVN 11892-1:2017)

TRẢ LỜI

Quy định  về chứng nhận Vietgap đối với sản phẩm trồng trọt theo Thông tư số: 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  Bạn có thể liên hệ với các đơn vị được chỉ định là tổ chức chứng nhận Vietgap như  các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 - 6 và Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản đăng tải tại trang Web của Cục: http://www.nafiqad.gov.vn (tại thư mục: Năng lực kiểm nghiệm, tư vấn, chứng nhận)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO