Hỏi bởi: Loan  lúc 01:25 chiều ngày 15/09/2022a | 1 trả lời | 66 lượt xem

Kính gửi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản, nhờ qúy Cục gửi giúp dùm nội dung công văn số 1135/QLCL-CL1 ngày 5/9/2022, và công văn số 1157/QLCL-CL1 ngày 7/9/2022. Cho hỏi thêm nếu muốn tìm và các các tài liệu khác mới cập cũng như đã ban hành thì phải tìm như thế nào. Cảm ơn.

TRẢ LỜI

- Công văn số 1135/QLCL-CL1 ngày 5/9/2022 quy định của CQTQ Braxin về đăng ký Danh sách doanh nghiệp và quy định của Brazin bạn truy cập địa chỉ trên website của Cục tại địa chỉ: http://www.nafiqad.gov.vn/quy-dinh-cua-co-quan-tham-quyen-braxin-ve-dang-ky-danh-sach-doanh-nghiep_t221c313n6365

 - Công văn số 1157/QLCL-CL1 ngày 7/9/2022: đề nghị bạn kiểm tra lại số hiệu công văn vì ngày 07/9/2022, Cục không ban hành công văn này. Để có thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với Trung tâm chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng theo địa bàn quản lý để được giải đáp


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO