Hỏi bởi: Trần Văn Ngọc  lúc 03:32 chiều ngày 12/09/2022a | 1 trả lời | 55 lượt xem

Kính gửi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản 1. Chất ure trong thuỷ sản (mẫu tép khô) được phép sử dụng hay cấm sử dụng? 2. Nếu được phép sử dụng thì hàm lượng cho phép là bao nhiêu

TRẢ LỜI

Bộ Y tế ban hành Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm và giới hạn tối đa đối với các chất phụ gia trong thực phẩm (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019). Theo đó, Ure không có trong Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng nên không có quy định hàm lượng tối đa cho phép.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO