Hỏi bởi: Thông  lúc 01:51 chiều ngày 07/09/2022a | 1 trả lời | 103 lượt xem

Tôi đọc trên báo chí thấy rằng HC thuộc quyền cấp của cục an toàn thực phẩm-Bộ y tế vậy HC do Nafi cấp khác gì với HC do bộ y tế cấp

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 08:37 sáng ngày 16/11/2022
Câu hỏi của bạn chưa nêu rõ sản phẩm cụ thể nào và sử dụng với mục đích gì để giải đáp cụ thể . Tuy nhiên, về nguyên tắc, theo quy định tại Điều 42 Luật An toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận y tế (HC) đối với các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế do Bộ Y tế cấp còn HC đối với các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp. 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO