Hỏi bởi: LE GIANG  lúc 09:40 sáng ngày 31/08/2022 | 1 trả lời | 203 lượt xem

Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN. VUI LÒNG CHO E XIN BẰNG CHỨNG KHOA HỌC VỀ VIỆC THỦY SẢN KẾT HỢP VỚI CHLORINE TỌA THÀNH SEM (SERMICARBAZIDE, CHẤT CHUYỂN HÓA CỦA NITROFURAZONE)

TRẢ LỜI

Hiện Cục chưa thu nhận thông tin khoa học về việc thủy sản kết hợp với chlorine tạo thành SEM (sermicarbazide)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO