Hỏi bởi: hải  lúc 07:53 sáng ngày 27/08/2022 | 1 trả lời | 100 lượt xem

Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN. chúng tôi có khách hàng muốn mua THỊT GHẸ ĐÔNG LẠNH xuất vào thị thị trường TRUNG QUỐC, khách hàng muốn lấy mã HS CODE đối với sản phẩm THỊT GHẸ ĐÔNG LẠNH. Vậy xin quý cục có thể cung cấp mã số HS CODE này cho công ty chúng tôi được không. xin cảm ơn

TRẢ LỜI

Để tra cứu bảng mã HS đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam, bạn có thể tra cứu tại website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: Tổng cục Hải quan (customs.gov.vn)

- Đối với bảng mã HS code của Tổng cục hải quan Trung Quốc, bạn có tải và tham chiếu HS code cho sản phẩm thịt ghẹ đông lạnh theo quy định của thị trường Trung Quốc tại địa chỉ:  https://gain.fas.usda.gov/Download.aspx?p=1472&q=913aa65f-2c67-4521-9018-374db3ae5ee8

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO