Hỏi bởi: Mai Nguyen  lúc 12:07 chiều ngày 22/08/2022a | 1 trả lời | 78 lượt xem

Xin hỏi Quý cục, hiện tại có văn bản hay hướng dẫn nào quy định thời hạn sử dụng của trứng gia cầm không ạ?

TRẢ LỜI

Về việc hạn sử dụng trứng gia cầm căn cứ vào khuyến cáo của Nhà sản xuất (thời hạn sử dụng còn phụ thuộc vào nhiệt độ bảo quản của người sản xuất và người tiêu dùng)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO