Hỏi bởi: Anh Kiệt  lúc 10:44 sáng ngày 17/08/2022 | 1 trả lời | 186 lượt xem

Trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP cụ thể là thay đổi chủ cơ sở nhưng điều kiện cơ sở không thay đổi. Như vậy khi cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP gửi cơ quan có thẩm quyền để được xem xét cấp lại, như vậy có cần đi thẩm định xếp loại lại hay chỉ cấp giấy ATTP. Xin ý kiến Cục QLCL

TRẢ LỜI

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu cơ sở dẫn đến thay đổi bộ máy tổ chức quản lý chính sách chất lượng, chương trình quản lý chất lượng và không thuộc trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, vì vậy cơ sở cần thực hiện đăng ký để được thẩm định, cấp Giấy chứng ATTP mới theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ NN&PTNT hoặc Khoản 3, 4 Điều 17 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO