Hỏi bởi: Kiều Anh Tuấn  lúc 02:18 chiều ngày 16/08/2022a | 1 trả lời | 182 lượt xem

Xin hỏi quý CỤC hiện nay có bao nhiêu phòng kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT được chỉ định phân tích các chỉ tiêu phụ gia thực phẩm : chất tạo ngọt, chất bảo quản, phẩm màu, Iod và chất tẩy trắng, Ôxy già….

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 02:45 chiều ngày 30/08/2022a
Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm chỉ định phục vụ quản lý nhà nước trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT được đăng tải trên Website của Cục qua đường link http://nafiqad.gov.vn/danh-sanh-phong-thu-nghiem-duoc-chi-dinh-de-phuc-vu-quan-ly-nha-nuoc_t221c308n125. Anh/Chị có thể tra cứu chỉ tiêu, nền mẫu, phương pháp thử... trong Quyết định chỉ định đính kèm. 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO