Hỏi bởi: Đoàn Thanh Phong  lúc 10:33 sáng ngày 15/08/2022 | 1 trả lời | 65 lượt xem

Em muốn xin đăng ký bổ sung cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản phẩm dầu gạo tinh luyện . Anh/Chị vui lòng hỗ trợ ạ

TRẢ LỜI

           Theo quy định tại Phụ lục IV (phần V) ban hành Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ thì  thì sản phẩm dầu  thực vật thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương. Đề nghị bạn liên hệ với Vụ Khoa học Công nghệ thuộc Bộ Công thương để dược hướng dẫn.

Trường hợp cơ sở của bạn đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, nay đăng ký bổ sung sản phẩm dầu thì đề nghị bạn liên hệ với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận cho cơ sở trước đó để được hướng dẫn triển khai.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO