Hỏi bởi: Trần Thị Thùy Trang  lúc 01:42 chiều ngày 03/08/2022a | 1 trả lời | 171 lượt xem

Kính chào Cục Quản lý chất lượng. Tôi có câu hỏi như sau: Trong các kết quả báo cáo dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi hàng tháng, tôi thấy TÔM, CÁ có kiểm chỉ tiêu Ivermectin (không cho phép theo quy định EU). Nhưng tôi tìm mãi không thấy EU họ quy định giới hạn bao nhiêu. Kính mong cục cho tôi biết giới hạn và tài liệu nghuên cứu. Chân thành biết ơn Cục Quản lý chất lượng

TRẢ LỜI

Theo quy định (EU) số 37/2010 ngày 22/12/2009 quy định mức giới hạn dư lượng tối đa (MRL) Ivermectin áp dụng đối với cơ thịt, mỡ, gan, thận của tất cả loài động vật có vú, do vậy không được phép sử dụng trong thủy sản nuôi. Chị có thể tải quy định này (bản cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung của quy định này tại https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0037-20220509

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO