Hỏi bởi: Phạm Thị Duyên  lúc 08:03 sáng ngày 02/01/2020 | 2 trả lời | 5151 lượt xem

Kính chào Cục QLCL! Theo Luật an toàn thực phẩm 2010 Điều 19 có quy định tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất , kinh doanh thực phẩm. Như vậy, khám sức khỏe thì công ty tiến hành khám sức khỏe định kỳ, còn về kiến thức và thực hành công ty tiến hành đào tạo nội bộ tại công ty được không?. Kính mong quý Cục tư vấn giúp. Trân trọng cảm ơn!.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 08:45 sáng ngày 21/01/2020

Yêu cầu Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm tại Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 hiện đã được bãi bỏ theo quy định tại Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Do vậy, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có thể tự tổ chức đào tạo nội bộ về kiến thức, thực hành cho đối tượng trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra sự tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở, cơ quan thẩm quyền sẽ kiểm tra trực tiếp kiến thức, thực hành ATTP đối với người trực tiếp sản xuất/kinh doanh thực phẩm hoặc đánh giá dựa vào Giấy xác nhận kiến thức ATTP (nếu có).


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO