Hỏi bởi: Hai  lúc 11:36 tối ngày 27/08/2018 | 2 trả lời | 5339 lượt xem

Đối với việc ktra ATTP của cơ quan nhà nước cho các sản phẩm nông sản (rau củ qua trái cây thịt cá) SX trong nước khi không có các chứng nhận VietGAP, GlobalGAP,...mà chỉ có xét nghiệm có được không?

TRẢ LỜI

      Việc kiểm tra ATTP của cơ quan nhà nước chỉ dựa vào việc xét nghiệm mẫu thì vô cùng tốn kém, trên thế giới không có nước nào có thể thực hiện được. Do vậy, xu hướng quản lý ATTP theo chuỗi các công đoạn, quá trình sản xuất thực phẩm (từ trang trại tới bàn ăn) hiện nay đang được cả thế giới áp dụng. Việc lấy mẫu xét nghiệm chỉ là để giám sát, phát hiện các công đoạn sản xuất chưa bảo đảm ATTP để kịp thời khắc phục sai lỗi
      Việc kiểm tra ATTP của cơ quan nhà nước chỉ dựa vào việc xét nghiệm mẫu thì vô cùng tốn kém, trên thế giới không có nước nào có thể thực hiện được. Do vậy, xu hướng quản lý ATTP theo chuỗi các công đoạn, quá trình sản xuất thực phẩm (từ trang trại tới bàn ăn) hiện nay đang được cả thế giới áp dụng. Việc lấy mẫu xét nghiệm chỉ là để giám sát, phát hiện các công đoạn sản xuất chưa bảo đảm ATTP để kịp thời khắc phục sai lỗi

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO