Hỏi bởi: Đỗ thị Hoà  lúc 04:56 sáng ngày 02/02/2018 | 3 trả lời | 8975 lượt xem

Kính gửi : Cục quản lý chat lương Nông lam hải sản . Cơ sở sản xuất chế biến của tôi là hộ sản xuất và kinh doanh cá thể chuyên sản xuất về gia vị thực phẩm từ năm 1994. Cơ sơ của toi đáp ứng đủ dieu Kien Vsattp và cơ sơ vât chất . Tôi muốn lấy nguyên liệu của đơn vị khác cũng đủ điều kiên Vsattp có công bố chất lượng sản phẩm về để đóng gói mang nhãn của cơ sơ tôi và cong bố chất lượng. Vậy toi có được phép không? Xin Cục trả lời cho tôi biết. Tôi xin chân thành cảm ơn quý Cục .

TRẢ LỜI

Về vấn đề này, bạn cần nghiên cứu và thực hiện theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa hoặc liên hệ với Sở khoa học công nghệ tại địa bàn sản xuất kinh doanh để được hướng dẫn. Nếu bạn muốn công bố sản phẩm thực phẩm, đề nghị bạn nghiên cứu Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ để thực hiện.
Về vấn đề này, bạn cần nghiên cứu và thực hiện theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa hoặc liên hệ với Sở khoa học công nghệ tại địa bàn sản xuất kinh doanh để được hướng dẫn. Nếu bạn muốn công bố sản phẩm thực phẩm, đề nghị bạn nghiên cứu Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ để thực hiện.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO