Quay lại
Số hiệu | 3588/QÐ-BNN-TC
Tên văn bản | Quyết định số 3588/QĐ-BNN-TC ngày 19/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch và phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Trích yếu |
Quyết định số 3588/QĐ-BNN-TC ngày 19/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch và phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành | 19/08/2021
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO