Quay lại
Số hiệu | 3812/BNN-QLCL
Tên văn bản | Văn bản số 3812/BNN-QLCL ngày 21/6/2021 của Bộ BNN và PTNTvề việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống Covid-19
Trích yếu |
Văn bản số 3812 BNN QLCL ngày 21/6/2021 về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống Covid-19
Ngày ban hành | 21/06/2021
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Chất lượng thủy sản
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO