Quay lại
Số hiệu | 3636/BNN-TC
Tên văn bản | Công văn 3636/BNN-TC ngày 15/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021, xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 (nội dung chi thường xuyên)
Trích yếu |
Công văn 3636/BNN-TC ngày 15/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021, xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 (nội dung chi thường xuyên)
Ngày ban hành | 15/06/2021
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO