Ngày 06/02/2014 Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã tổ chức khai xuân    
Cập nhật: 26/08/2014 01:31
Xem lịch sử tin bài

Ngày 06/02/2014 Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã tổ chức khai xuân Bắt đầu một năm mới, vui tươi, phẩn khởi, lành mạnh, trang trọng, tiết kiệm.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO