MẪU CHỨNG THƯ XUẤT KHẨU VÀO UKRAINA (cập nhật theo sắc lệnh 261 ngày 24/02/2023)    
Cập nhật: 18/05/2023 03:02
Xem lịch sử tin bài


Lệnh số 261 ngày 24/02/2023

Công văn hướng dẫn số 56/CCPT-CL1 ngày 18/5/2023 thông báo quy định mẫu chứng thư thủy sản

Công văn hướng dẫn số 1164/QLCL-CL1 
ngày 24/8/2020

Lệnh số 1329 ngày 14/7/2020  của cơ quan thẩm quyền Ukraina

Phụ lục Lệnh số 1329_Các mẫu chứng thư thủy sản xuất khẩu vào Ukraina

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO