Lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh (Từ 18-20/10/2023)    
Cập nhật: 16/10/2023 08:14
Xem lịch sử tin bài

Lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh (Từ 18-20/10/2023)

Thời gian: Từ 18/10/2023-20/10/2023
Địa điểm tổ chức lớp: Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn.
Địa chỉ: Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên hệ: Ms Hồng Ngọc 0913003310.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn số 9273/BNN-CCPT ngày 19/12/2023 về chấm điểm công tác quản lý chất lượng, chế biến và phát triển nông lâm thủy sản - (19/12/2023 04:13) Công văn số 8160/BNN-CCPT ngày 13/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, chế biến và PTTT nông lâm thủy sản - (13/11/2023 02:44) Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 11.2023 - (13/11/2023 02:12) Thông báo: Lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp tại Hải Phòng (Từ 01-03/11/2023) - (31/10/2023 08:57) Lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp tại Thành phố Đà Nẵng (25-27/10/2023) - (24/10/2023 06:00) Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản tháng 10-2023 - (23/10/2023 11:32) Lớp tập huấn kỹ năng thực hành chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn JAS hữu cơ Nhật Bản - (08/10/2023 05:25) Mời tham gia Đoàn giao thương, quảng bá chuỗi cung ứng trái cây, thủy sản tại Thượng Hải, Trung Quốc - (06/10/2023 09:55) Chỉ thị 6433/CT-BNN-CCPT ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ... - (13/09/2023 09:00)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO