Lists of establishments authorized for export fish and fishery products to Vietnam (Under the Agreement)    
Cập nhật: 17/05/2019 10:17
Xem lịch sử tin bài

Lists of establishments authorized for export fish and fishery products to Vietnam (Under the Agreement)

No

Countries

Updated time

Note

1

CHINA (754)

01/01/2022

 

2

INDONESIA  (477)

07/02/2022

 

3

REPUBLIC OF KOREA (322)

01/11/2022

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO