Liên kết - tiện ích
Công văn số 795/QLCL-CL1 ngày 17/6/2020 trả lời doanh nghiệp về quy định của Liên minh Kinh tế Á Âu về tỷ lệ mạ băng trong sản phẩm thủy sản đông lạnh Công văn số 795/QLCL-CL1 ngày 17/6/2020 trả lời doanh nghiệp về quy định của Liên minh Kinh tế Á Âu về tỷ lệ mạ băng trong sản phẩm thủy sản đông lạnh
Cập nhật: 01:49 - 17/06/2020

Công văn gửi các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm Collagen, gelantin xuất khẩu vào Liên minh Kt Á-Âu Công văn gửi các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm Collagen, gelantin xuất khẩu vào Liên minh Kt Á-Âu
Cập nhật: 04:48 - 24/04/2020

Công văn gửi các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm Collagen, gelantin xuất khẩu vào Liên minh Kt Á-Âu

Quy định của Liên minh Kinh tế Á - Âu và Liên bang Nga về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh các sản phẩm có nguồn gốc động vật (bao gồm thủy sản) Quy định của Liên minh Kinh tế Á - Âu và Liên bang Nga về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh các sản phẩm có nguồn gốc động vật (bao gồm thủy sản)
Cập nhật: 01:08 - 26/01/2016

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên bang Nga và Việt Nam trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản xuất-nhập khẩu Bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên bang Nga và Việt Nam trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản xuất-nhập khẩu
Cập nhật: 01:07 - 26/01/2016

Ngày 21/4/2011, Cơ quan liên bang về kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga và Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa Xã hội chủ...

Quy định mới của Liên bang Nga về các yêu cầu an toàn vệ sinh và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm Quy định mới của Liên bang Nga về các yêu cầu an toàn vệ sinh và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm
Cập nhật: 01:01 - 26/01/2016

Ngày 27/12/2010, Chánh thanh tra Y tế nhà nước Liên bang Nga đã ban hành Quyết định số 177 về việc thông qua Tiêu chuẩn SanPiN 2.3.2.2804-10 bổ sung và thay đổi số 22 đối với Tiêu chuẩn SanPiN...

Yêu cầu vệ sinh-thú y đối với các kho bảo quản tạm thời và kho ngoại quan (bản dịch Tiếng Việt 16/6/2010) Yêu cầu vệ sinh-thú y đối với các kho bảo quản tạm thời và kho ngoại quan (bản dịch Tiếng Việt 16/6/2010)
Cập nhật: 12:59 - 26/01/2016

Quy định của Liên minh Hải quan và Liên bang Nga về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh các sản phẩm có nguồn gốc động vật (bao gồm thủy sản) Quy định của Liên minh Hải quan và Liên bang Nga về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh các sản phẩm có nguồn gốc động vật (bao gồm thủy sản)
Cập nhật: 10:24 - 24/11/2015

Quyết định số 1393/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/5/2009 về việc kiểm soát chất lượng, vệ snh an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu sang Liên bang Nga. Quyết định số 1393/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/5/2009 về việc kiểm soát chất lượng, vệ snh an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu sang Liên bang Nga.
Cập nhật: 03:04 - 18/05/2009


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO