Kết luận Thanh tra 1713    
Cập nhật: 24/11/2020 04:41
Xem lịch sử tin bài

Kết luận Thanh tra 1713

Kết luận thanh tra số 1713/KL-QLCL ngày 24/11/2020 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO