Kế hoạch cử cán bộ tham gia đào tạo và góp ý chương trình đào tạo    
Cập nhật: 23/01/2016 06:03
Xem lịch sử tin bài

Kế hoạch cử cán bộ tham gia đào tạo và góp ý chương trình đào tạo Ngày 28/6/2013 Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành công văn số 1049/QLCL-VP về việc Kế hoạch cử cán bộ công chức tham gia đào tạo tiểu giáo viên và văn bản số 1051/QLCL-VP về việc Góp ý chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO