Hợp tác với Liên bang Nga    
Cập nhật: 13/06/2016 10:58
Xem lịch sử tin bài

Hợp tác với Liên bang Nga Trong lĩnh vực kiểm soát ATTP thủy sản

Bản ghi nhớ giữa VPSS và NAFIQAD bằng 03 ngôn ngữ

1-  Bản tiếng Việt

2-  Bản tiếng Nga;

3-  Bản tiếng Anh.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Hợp tác với Achentina - (13/06/2016 11:19) Hợp tác với Trung Quốc - (13/06/2016 10:48) Hợp tác với Indonesia - (03/04/2012 08:34) Hợp tác với EU - (31/05/2010 08:32) Hợp tác với Hàn Quốc - (24/05/2010 08:30) Hợp tác với New Zealand - (24/05/2010 08:29)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO