Hợp tác với Indonesia    
Cập nhật: 03/04/2012 08:34
Xem lịch sử tin bài

Hợp tác với Indonesia Trong lĩnh vực kiểm soát ATTP thủy sản

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Hợp tác với Achentina - (13/06/2016 11:19) Hợp tác với Liên bang Nga - (13/06/2016 10:58) Hợp tác với Trung Quốc - (13/06/2016 10:48) Hợp tác với EU - (31/05/2010 08:32) Hợp tác với Hàn Quốc - (24/05/2010 08:30) Hợp tác với New Zealand - (24/05/2010 08:29)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO