Liên kết - tiện ích
Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp với Quảng Tây, Trung Quốc Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp với Quảng Tây, Trung Quốc
Cập nhật: 08:49 - 25/09/2023

Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp với Quảng Tây, Trung Quốc

Hợp tác với Achentina Hợp tác với Achentina
Cập nhật: 11:19 - 13/06/2016

Hợp tác với Liên bang Nga Hợp tác với Liên bang Nga
Cập nhật: 10:58 - 13/06/2016

Trong lĩnh vực kiểm soát ATTP thủy sản

Hợp tác với Trung Quốc Hợp tác với Trung Quốc
Cập nhật: 10:48 - 13/06/2016

Nội dung hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Cục Giám sát chất lượng, Thanh tra và Kiểm dịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lĩnh vực kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm

Hợp tác với Pháp Hợp tác với Pháp
Cập nhật: 11:42 - 24/01/2016

Hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh thủy sản

Hợp tác với Trung Quốc Hợp tác với Trung Quốc
Cập nhật: 11:15 - 24/01/2016

Nội dung hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Cục Giám sát chất lượng, Thanh tra và Kiểm dịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lĩnh vực kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm

Hợp tác với Indonesia Hợp tác với Indonesia
Cập nhật: 08:34 - 03/04/2012

Trong lĩnh vực kiểm soát ATTP thủy sản

Hợp tác với Liên bang Nga Hợp tác với Liên bang Nga
Cập nhật: 08:33 - 23/06/2011

Trong lĩnh vực kiểm soát ATTP thủy sản

Hợp tác với Trung Quốc Hợp tác với Trung Quốc
Cập nhật: 08:26 - 02/06/2010

Nội dung hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Cục Giám sát chất lượng, Thanh tra và Kiểm dịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lĩnh vực kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm

Hợp tác với EU Hợp tác với EU
Cập nhật: 08:32 - 31/05/2010

Hợp tác trong lĩnh vực thủy sản


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO