Liên kết - tiện ích
Quy định kiểm tra cá da trơn của Hoa Kỳ Quy định kiểm tra cá da trơn của Hoa Kỳ
Cập nhật: 02:35 - 24/07/2023

Quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc báo vệ thực vật và Danh sách phòng kiểm nghiệm của Việt nam có khả năng phân tich Quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc báo vệ thực vật và Danh sách phòng kiểm nghiệm của Việt nam có khả năng phân tich
Cập nhật: 11:15 - 17/11/2016

Quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc báo vệ thực vật và Danh sách phòng kiểm nghiệm của Việt Nam có khả năng phân tích

Thêm 22 cơ sở vào danh sách được phép chế biến xuất khẩu cá tra, basa sang Hoa Kỳ Thêm 22 cơ sở vào danh sách được phép chế biến xuất khẩu cá tra, basa sang Hoa Kỳ
Cập nhật: 11:30 - 10/03/2016

Đến nay, Việt Nam có 45 cơ sở trong danh sách được phép chế biến xuất khẩu cá tra, basa sang thị trường Hoa Kỳ


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO