Liên kết - tiện ích
Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Cập nhật: 07:11 - 12/07/2023

Cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường

Chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và phát triển thị trường Chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và phát triển thị trường
Cập nhật: 05:11 - 12/07/2023

Trả lời phản ánh, kiến nghị/câu hỏi của cơ quan địa phương 6 tháng đầu năm 2019 Trả lời phản ánh, kiến nghị/câu hỏi của cơ quan địa phương 6 tháng đầu năm 2019
Cập nhật: 09:22 - 12/09/2019

Kế hoạch 1987/KH-TTPC ngày 26/9/2018 hưởng ứng ngày Pháp luật 2018 Kế hoạch 1987/KH-TTPC ngày 26/9/2018 hưởng ứng ngày Pháp luật 2018
Cập nhật: 09:34 - 27/09/2018

Quyết định số 451/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 Quyết định số 451/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5
Cập nhật: 02:12 - 06/09/2017

Quyết định số 452/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 Quyết định số 452/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6
Cập nhật: 02:12 - 06/09/2017

Quyết định số 450/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 Quyết định số 450/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4
Cập nhật: 02:11 - 06/09/2017

Quyết định số 449/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 Quyết định số 449/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3
Cập nhật: 02:10 - 06/09/2017

Quyết định số 448/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 Quyết định số 448/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2
Cập nhật: 02:08 - 06/09/2017

Quyết định số 447/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 Quyết định số 447/QĐ-QLCL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1
Cập nhật: 02:07 - 06/09/2017


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO