Liên kết - tiện ích
Chương trình xuất khẩu thủy sản vào EU Chương trình xuất khẩu thủy sản vào EU
Cập nhật: 09:56 - 02/01/2024

Chương trình xuất khẩu thủy sản vào EU

Công thư gửi Cơ quan thẩm quyền các nước về yêu cầu chứng nhận cho lô hàng nhập vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu đi EU Công thư gửi Cơ quan thẩm quyền các nước về yêu cầu chứng nhận cho lô hàng nhập vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu đi EU
Cập nhật: 02:29 - 18/08/2023

Công thư gửi Cơ quan thẩm quyền các nước về yêu cầu chứng nhận cho lô hàng nhập vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu đi EU

Tài liệu tham khảo về SPS và quy định đối với thủy sản của Việt Nam và xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu Tài liệu tham khảo về SPS và quy định đối với thủy sản của Việt Nam và xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu
Cập nhật: 09:20 - 20/04/2023

Danh sách các quy định của EU và cập nhật Danh mục chỉ tiêu Danh sách các quy định của EU và cập nhật Danh mục chỉ tiêu
Cập nhật: 11:34 - 09/03/2023

Danh sách các quy định của EU và cập nhật Danh mục chỉ tiêu

Văn bản gửi các đơn vị về trả lời câu hỏi trước thanh tra EU năm 2023 Văn bản gửi các đơn vị về trả lời câu hỏi trước thanh tra EU năm 2023
Cập nhật: 08:59 - 09/03/2023

Văn bản gửi các đơn vị về trả lời câu hỏi trước thanh tra EU năm 2023

Công văn 1892/QLCL-CL1 ghi nhãn thành phần nước bổ sung vào sản phẩm thủy sản Công văn 1892/QLCL-CL1 ghi nhãn thành phần nước bổ sung vào sản phẩm thủy sản
Cập nhật: 11:30 - 15/10/2021

Công văn 1892/QLCL-CL1 ghi nhãn thành phần nước bổ sung vào sản phẩm thủy sản

Quy định mẫu chứng thư thủy sản xuất khẩu thị trường EU Quy định mẫu chứng thư thủy sản xuất khẩu thị trường EU
Cập nhật: 09:09 - 16/04/2021

Quy định mẫu chứng thư thủy sản xuất khẩu thị trường EU

Quy định mới của EU Quy định mới của EU
Cập nhật: 04:51 - 29/11/2019

Trong đầu năm 2019, Ủy ban Châu Âu ban hành các quy định EU số 2019/625; 2019/626, 2009/627, 2019/628 (có hiệu lực từ 14/12/2019) để thực hiện quy định 2017/625 EC về các yêu cầu kiểm soát nhà nước...

Danh mục các loài thủy sản cấu thành nên sản phẩm xuất khẩu Danh mục các loài thủy sản cấu thành nên sản phẩm xuất khẩu
Cập nhật: 01:57 - 22/06/2016

Thể hiện thông tin trên bao bì đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU Thể hiện thông tin trên bao bì đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU
Cập nhật: 01:52 - 22/06/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO