Danh sách một số địa chỉ bán và giới thiệu sản phẩn Nông Lâm Thủy sản đã được kiểm soát ATTT theo chuỗi    
Cập nhật: 03/02/2016 02:07
Xem lịch sử tin bài

Danh sách một số địa chỉ bán và giới thiệu sản phẩn Nông Lâm Thủy sản đã được kiểm soát ATTT theo chuỗi

DANHSÁCH  MỘT SỐ ĐỊA CHỈ BÁN VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI 

(cập nhật đến ngày 28/01/2016)

Chi tiết tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO