Danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia Chương trình chứng nhận thủy sản xuất khẩu vào các thị trường    
Cập nhật: 14/02/2023 08:00
Xem lịch sử tin bài

TT

Danh sách doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xuất khẩu vào các thị trường

Thời điểm thị trường cập nhật

Thời điểm đề nghị cập nhật gần nhất

 Thời điểm có hiệu lực theo thông báo của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu


1

Thị trường Châu Âu (EU):

Sản phẩm thủy sản

06/3/2024
19/2/2024

 Sản phẩm đùi ếch, ốc 03/1/2024
20/12/2023
 -  Sản phẩm Gelatin
24/8/2023


 -  Sản phẩm Collagen 26/8/2023  
 - Danh sách cơ sở chế biến NT2MV đáp ứng quy định EU

Danh sách vùng thu hoạch NT2MV

22/01/2022   28/7/2021   
 2  Thị trường Great Britain (Nước Anh, Xứ Wales, Scotland)
07/03/2024 19/02/2024

3

Thị trường Hàn Quốc

18/01/2024

02/01/2024
18/01/2024
 4  Danh sách các cơ sở chế biến sản phẩm cá bò khô tẩm gia vị xuất khẩu vào Hàn Quốc 21/2/2020   10/2/2020  21/2/2020

5

Thị trường Trung Quốc
(Trên Hệ thống CIFER tra cứu thông tin cơ sở, sử dụng chức năng tìm kiếm theo quốc gia/mã số/tên cơ sở/dạng sản phẩm để tra cứu)

-


6 Danh sách cơ sở bao gói tôm sú, tôm hùm, tôm thẻ chân trắng và cua sống xuất khẩu vào Trung Quốc
(tải file Danh sách định dạng Excel có tên quốc gia Việt Nam về máy tính và chọn sheet tương ứng theo tên sản phẩm) 
14/4/2021      
7 Danh sách cơ sở SXKD thủy sản tham gia Chương trình chứng nhận thủy sản xuất khẩu  29/02/2024  
-

8

Thị trường Ucraina (Danh sách doanh nghiệp được phép chế biến, xuất khẩu cá tra) 09/01/2014

 

 09/01/2014

9

Liên minh kinh tế Á-Âu (Liên bang Nga, Kazakhstan, Belarus, Armenia, Kyryzstan)

23/5/2022

05/4/2022

 13/4/2022

10

Thị trường Braxin

(Sử dụng chức năng tìm kiếm theo quốc gia/mã số/tên cơ sở/dạng sản phẩm để tra cứu)

19/01/2023 

20/10/2022

11

Thị trường Argentina 09/11/2021  09/11/2021 

12

Danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu cá da trơn vào Hoa Kỳ 19/10/2023

 

 
03/10/2023


13
Danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Panama
(chọn theo tên quốc gia Việt Nam)
30/6/2024
 

01/06/2023
-

14

Danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Costa Rica
(Click vào đường link http://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dca/dca-pg-02-requisitos-sanitarios-para-importacion  và chọn Danh sách được công nhận đơn về máy tính và tìm sheet Viet Nam)
3/11/2023    -
15 Thị trường El Salvado
7/5/2010
16
(Chọn Tab Productos de la Pesca, sau đó click vào đường link Establecimientos Autorizados para Exportar Productos de la Pesca no Procesados a Guatemala để tải Danh sách về máy tính)
19/5/2017  30/5/2023
17 Danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan   6/12/2023  24/12/2023
 18 Danh sách các cơ sở chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu sang Ả-rập Xê-út 
(chọn tên quốc gia Việt Nam và sản phẩm thủy sản để tải Danh sách về máy tính)

    03/11/2022
19   Danh sách cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Ấn Độ
  01/02/2023 


Click vào tên Danh sách để tải về máy tính


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO