Danh sách cơ sở từ các quốc gia có Thỏa thuận hợp tác được phép xuất khẩu thực phẩm thủy sản vào Việt Nam (Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia)    
Cập nhật: 20/12/2022 11:00
Xem lịch sử tin bài

Danh sách cơ sở từ các quốc gia có Thỏa thuận hợp tác được phép xuất khẩu thực phẩm thủy sản vào Việt Nam (Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia)

TÊN QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ

THỜI ĐIỂM CÔNG NHẬN/ THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT

CHINA (795)

15/8/2023

INDONESIA (533)

15/11/2023

REPUBIC OF KOREA (327)

01/02/2024

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO