Đảng ủy Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4    
Cập nhật: 13/08/2012 02:25
Xem lịch sử tin bài

Đảng ủy Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Thực hiện kế hoạch số 98-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 30-KH/ĐUC của Đảng ủy Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản. Ngày 30/5/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và hướng dẫn góp ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Như Tiệp - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chủ trì Hội nghị; Tham dự gồm có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Cục; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Cục, Bí thư chi bộ cơ quan Cục qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; các đồng chí lãnh đạo các Phòng thuộc cơ quan Cục; Lãnh đạo Trung tâm Chất lượng vùng 1 và toàn thểđảng viên các chi bộ Nghiệp vụ, Tổng hợp, Chi bộ Trung tâm Chất lượng vùng 1.
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã quán triệt nội dung chính, quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 và các văn bản của Trung ương, Ban Cán sự Đảngvà của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng thời hướng dẫn góp ý kiến cho tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục và cá nhân các đồng chí là đảng ủy viên, lãnh đạo Cục.
Theo đó, quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay; đồng thời thực hiện nguyên tắc tập thể kiểm điểm trước cá nhân là lãnh đạo, đảng viên kiểm điểm sau. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, từng đảng viên phải tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. 
Đồng chí Nguyễn Như Tiệp cho biết nội dung kiểm điểm tập trung vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết TW 4 đã nêu và Quy định về những điều Đảng viên không được làm; cần liên hệ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chức trách của cá nhân, có liên hệ đến những năm trước đó để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; làm rõ những khuyết điểm, yếu kém và đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa .
Đảng ủy Cục tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO