Cv 3936/BNN-TCCB quán triệt, đẩy mạnh đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của Bộ và các đơn vị    
Cập nhật: 20/06/2022 02:24
Xem lịch sử tin bài

Cv 3936/BNN-TCCB quán triệt, đẩy mạnh đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của Bộ và các đơn vị Cv 3936/BNN-TCCB quán triệt, đẩy mạnh đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của Bộ và các đơn vị

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO