Cv 32/QLCL-VP thống kê, rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước    
Cập nhật: 10/01/2023 04:39
Xem lịch sử tin bài

Cv 32/QLCL-VP thống kê, rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước Cv 32/QLCL-VP thống kê, rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Cv 316/QLCL-VP cử cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính - (15/03/2023 04:51) Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 19/01/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp... - (30/01/2023 11:37) Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - (23/04/2019 04:59) Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT - (07/03/2019 10:36) Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2018 - (19/12/2018 01:54) Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 09/8/2018 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng... - (13/08/2018 03:25) Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - (01/12/2017 04:26) Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua... - (19/09/2017 03:41) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 11:12)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO