Cử công chức tham gia lớp đào tạo tiểu giảng viên    
Cập nhật: 06/08/2013 01:48
Xem lịch sử tin bài

Cử công chức tham gia lớp đào tạo tiểu giảng viên Ngày 06/8/2013 Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành văn bản số: 1348/QLCL-VP gửi các Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh/Thành phố về việc Cử công chức tham gia lớp đào tạo tiểu giảng viên

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO