Công văn số 1533/QLCL-KHTC ngày 18/11/2021 hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP năm 2021    
Cập nhật: 23/11/2021 03:51
Xem lịch sử tin bài

Công văn số 1533/QLCL-KHTC ngày 18/11/2021 hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng  công tác quản lý ATTP năm 2021 Công văn số 1533/QLCL-KHTC ngày 18/11/2021 hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP năm 2021

Chi tiết xin xem tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển - SAFEGRO ” do Chính phủ Canada viện trợ - (24/12/2021 02:12) Triển khai Chương trình phối hợp về “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025” - (25/11/2021 03:47) Chương trình phối hợp Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh , thành phố giai đoạn 2021-2025 - (18/11/2021 09:55) Giấy mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm” - (05/11/2021 04:36) Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến tháng 11/2021) - (02/11/2021 11:13) CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025 - (22/10/2021 03:02) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan: Nền nông nghiệp cần phát triển tích hợp “Đa giá trị” - (07/10/2021 08:57) Tài liệu họp trực tuyến ngày 05/10/2021 về Chương trình phối hợp Đảm bảo an toàn thực phẩm. nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả... - (01/10/2021 05:22) Giấy mời hội nghị trực tuyển góp ý dự thảo chương trình phối hợp với Thành phố Hà Nội - (01/10/2021 05:17)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO