Chiến lược phát triển    
Cập nhật: 21/11/2015 10:38
Xem lịch sử tin bài

Chiến lược phát triển Nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối đảm bảo nguồn thực phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm cho thị trường nội địa và xuất khẩu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giữ uy tín thương hiệu nông, lâm, thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế

Mục tiêu đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020:

1. Kiện toàn và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý, củng cố và phát triển lực lượng kiểm soát  về chất lượng và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối từ Trung ương đến địa phương.

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông lâm thủy sản và muối đảm bảo phù hợp với các chuẩn mực, cam kết quốc tế.

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng tiên tiến, hiện đại phục vụ yêu cầu của công tác quản lý và hội nhập trong giai đoạn mới.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO