Chỉ thị 6433/CT-BNN-CCPT ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu    
Cập nhật: 13/09/2023 09:00
Xem lịch sử tin bài

Chỉ thị 6433/CT-BNN-CCPT ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu Chỉ thị 6433/CT-BNN-CCPT ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO