Liên kết - tiện ích
Cv 5528/BNN-TCCB kết luận họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ tháng 8.2022 Cv 5528/BNN-TCCB kết luận họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ tháng 8.2022
Cập nhật: 04:51 - 19/08/2022

Cv 5528/BNN-TCCB kết luận họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ tháng 8.2022

Cv 3936/BNN-TCCB quán triệt, đẩy mạnh đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của Bộ và các đơn vị Cv 3936/BNN-TCCB quán triệt, đẩy mạnh đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của Bộ và các đơn vị
Cập nhật: 02:24 - 20/06/2022

Cv 3936/BNN-TCCB quán triệt, đẩy mạnh đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của Bộ và các đơn vị

Cv 759/QLCL-VP báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 Cv 759/QLCL-VP báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Cập nhật: 01:58 - 16/06/2022

Cv 759/QLCL-VP báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Thông báo kết luận của Thứ trưởng tại Cuộc họp Ban chỉ đạo CCHC của Bộ Thông báo kết luận của Thứ trưởng tại Cuộc họp Ban chỉ đạo CCHC của Bộ
Cập nhật: 11:33 - 30/03/2022

Thông báo kết luận của Thứ trưởng tại Cuộc họp Ban chỉ đạo CCHC của Bộ

Thông báo kết luận của Thủ tướng tại phiên họp 1 Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng tại phiên họp 1 Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ
Cập nhật: 10:07 - 22/03/2022

Thông báo kết luận của Thủ tướng tại phiên họp 1 Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ

Cv 330/QLCL-VP báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2022 Cv 330/QLCL-VP báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2022
Cập nhật: 09:47 - 18/03/2022

Cv 330/QLCL-VP báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2022

Quyết định 03/QĐ-QLCL ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Cục năm 2022 Quyết định 03/QĐ-QLCL ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Cục năm 2022
Cập nhật: 02:47 - 07/01/2022

Quyết định 03/QĐ-QLCL ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Cục năm 2022

Quyết định 5011/QĐ-BNN-TCCB ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ năm 2022 Quyết định 5011/QĐ-BNN-TCCB ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ năm 2022
Cập nhật: 02:41 - 23/12/2021

Quyết định 5011/QĐ-BNN-TCCB ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ năm 2022

Cv 1222-QLCL báo cáo kiểm tra công tác CCHC năm 2021 Cv 1222-QLCL báo cáo kiểm tra công tác CCHC năm 2021
Cập nhật: 02:08 - 20/12/2021

Cv 1222-QLCL báo cáo kiểm tra công tác CCHC năm 2021

Cv 1221-QLCL-VP Báo cáo công tác CCHC năm 2021 Cv 1221-QLCL-VP Báo cáo công tác CCHC năm 2021
Cập nhật: 02:04 - 20/12/2021

Cv 1221-QLCL-VP Báo cáo công tác CCHC năm 2021


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO