Liên kết - tiện ích
CV 1587/BC-CCPT-VP BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - NĂM 2023    CV 1587/BC-CCPT-VP BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - NĂM 2023
Cập nhật: 11:27 - 21/12/2023

CV 1587/BC-CCPT-VP BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - NĂM 2023

CV 867/BC-CCPT-VP BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023    CV 867/BC-CCPT-VP BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023
Cập nhật: 11:24 - 21/12/2023

CV 867/BC-CCPT-VP BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023

Báo cáo công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Báo cáo công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Cập nhật: 10:16 - 21/12/2023

Báo cáo công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Cv 351/QLCL-VP báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2023 Cv 351/QLCL-VP báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2023
Cập nhật: 09:28 - 20/03/2023

Cv 351/QLCL-VP báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2023

Quyết định 997/QĐ-BNN-TCCB ban hành Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo CCHC Bộ năm 2023 Quyết định 997/QĐ-BNN-TCCB ban hành Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo CCHC Bộ năm 2023
Cập nhật: 09:16 - 20/03/2023

Quyết định 997/QĐ-BNN-TCCB ban hành Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo CCHC Bộ năm 2023

Cv 316/QLCL-VP cử cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Cv 316/QLCL-VP cử cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
Cập nhật: 04:51 - 15/03/2023

Cv 316/QLCL-VP cử cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 19/01/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 19/01/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp...
Cập nhật: 11:37 - 30/01/2023

Cv 32/QLCL-VP thống kê, rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước Cv 32/QLCL-VP thống kê, rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước
Cập nhật: 04:39 - 10/01/2023

Cv 32/QLCL-VP thống kê, rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước

Cv 24/QLCL-VP báo cáo tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022 Cv 24/QLCL-VP báo cáo tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022
Cập nhật: 04:42 - 09/01/2023

Cv 24/QLCL-VP báo cáo tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022

Cv 1714/QLCL-VP Báo cáo cải cách hành chính năm 2022 Cv 1714/QLCL-VP Báo cáo cải cách hành chính năm 2022
Cập nhật: 04:55 - 20/12/2022

Cv 1714/QLCL-VP Báo cáo cải cách hành chính năm 2022


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO