Liên kết - tiện ích
Cv 1259/QLCL-VP báo cáo công tác CCHC quý III năm 2021 Cv 1259/QLCL-VP báo cáo công tác CCHC quý III năm 2021
Cập nhật: 11:00 - 29/09/2021

Cv 1259/QLCL-VP báo cáo công tác CCHC quý III năm 2021

Cv 786/QLCL-VP báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021 Cv 786/QLCL-VP báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021
Cập nhật: 09:35 - 18/06/2021

Cv 786/QLCL-VP báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021

Mẫu chứng thư các sản phẩm phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU Mẫu chứng thư các sản phẩm phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU
Cập nhật: 02:24 - 23/04/2021

Mẫu chứng thư các sản phẩm phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU

Cv 325/QLCL-VP báo cáo công tác CCHC Quý I năm 2021 Cv 325/QLCL-VP báo cáo công tác CCHC Quý I năm 2021
Cập nhật: 08:56 - 19/03/2021

Cv 325/QLCL-VP báo cáo công tác CCHC Quý I năm 2021

Cv 229/QLCL-VP báo cáo chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020 Cv 229/QLCL-VP báo cáo chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020
Cập nhật: 08:19 - 02/03/2021

Cv 229/QLCL-VP báo cáo chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020

QĐ 358/QĐ-QLCL ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 QĐ 358/QĐ-QLCL ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
Cập nhật: 09:22 - 31/12/2020

QĐ 358/QĐ-QLCL ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

Báo cáo số 1660/QLCL-VP ngày 13/11/2020 kết quả cải cách hành chính năm 2020 Báo cáo số 1660/QLCL-VP ngày 13/11/2020 kết quả cải cách hành chính năm 2020
Cập nhật: 08:21 - 13/11/2020

Báo cáo số 1660/QLCL-VP ngày 13/11/2020 kết quả cải cách hành chính năm 2020

Cv 1364/QLCL-VP góp ý dự thảo Bộ chỉ số CCHC của Bộ Cv 1364/QLCL-VP góp ý dự thảo Bộ chỉ số CCHC của Bộ
Cập nhật: 04:19 - 30/09/2020

Cv 1364/QLCL-VP góp ý dự thảo Bộ chỉ số CCHC của Bộ

Cv 1260/QLCL-VP triển khai khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến năm 2020 Cv 1260/QLCL-VP triển khai khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến năm 2020
Cập nhật: 08:47 - 11/09/2020

Cv 1260/QLCL-VP triển khai khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến năm 2020

Báo cáo số 1241/QLCL-VP ngày 9/9/2020 kết quả công tác cải cách hành chính quí III-2020 Báo cáo số 1241/QLCL-VP ngày 9/9/2020 kết quả công tác cải cách hành chính quí III-2020
Cập nhật: 10:23 - 09/09/2020

Báo cáo số 1241/QLCL-VP ngày 9/9/2020 kết quả công tác cải cách hành chính quí III-2020


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO