Bộ Tài liệu tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp    
Cập nhật: 16/11/2023 04:39
Xem lịch sử tin bài

Bộ Tài liệu tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp Các chuyên đề chính - Chuyên đề 1: Tổng quan nông nghiệp hữu cơ. - Chuyên đề 2: Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ. - Chuyên đề 3: Tiêu chuẩn, hệ thống quản lý và chứng nhận hữu cơ. - Chuyên đề 4: Thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. - Chuyên đề 5: Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ. - Chuyên đề 6: Công tác kiểm tra sau chứng nhận.

Kính gửi các anh chị quan tâm Mã QR để tài toàn bộ tài liệu tập huấn nâng cao nhận thức về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 03/VBHN-BNNPTNT NGÀY 23/2/2023 HỢP NHẤT THÔNG TƯ 38/2018/TT-BNNPTNT VÀ THÔNG TƯ 32/2022/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH VIỆC THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG,... - (04/04/2023 09:04) Công văn số 8552/BNN-QLCL ngày 16/12/2021 về việc góp ý cho Đề án Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 - (17/12/2021 08:20) Công văn số 5929/BNN-HTQT về việc Algeri tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng nông nghiệp - (21/09/2021 03:12) Quảng Ngãi quản lý đối với các cơ sở áp dụng các chương trình quản lý tiên tiến trong SXKD thực phẩm nông lâm thủy sản - (01/09/2021 03:02) Công văn 831/QLCL-CL2 ngày 29/6/2021 ghi nhãn đối với san phẩm có nguồn gốc thực vật (Trả lời Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tiền Giang) - (04/08/2021 02:57) Công văn 878/QLCL-CL1 về việc Panama chấp thuận thời gian gia hạn được phép xuất khẩu thủy sản cho các doanh nghiệp Việt Nam - (09/07/2021 10:20) Công văn 4220/BNN-QLCL ngày 06/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giám sát, thẩm định ATTP trong tình hình dịch bệnh COVID 19 - (07/07/2021 10:21) Công văn 629/QLCL-CL1 gửi các Sở NNPTNT về việc đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản - (21/05/2021 09:51) Công văn 557/QLCL-TTPC hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm - (19/05/2021 04:45)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO