Liên kết - tiện ích
Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp với Quảng Tây, Trung Quốc Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp với Quảng Tây, Trung Quốc
Cập nhật: 08:49 - 25/09/2023

Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp với Quảng Tây, Trung Quốc

Hợp tác với Liên bang Nga Hợp tác với Liên bang Nga
Cập nhật: 08:33 - 23/06/2011

Trong lĩnh vực kiểm soát ATTP thủy sản

Hợp tác với Italia Hợp tác với Italia
Cập nhật: 08:30 - 24/05/2010

Hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng và vệ sinh thực phẩm

Hợp tác với Pháp Hợp tác với Pháp
Cập nhật: 08:28 - 24/05/2010

Hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh thủy sản


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO