Áp dụng Hệ thống TRACES trong cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU    
Cập nhật: 26/01/2016 12:48
Xem lịch sử tin bài

Áp dụng Hệ thống TRACES trong cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU

Hệ thống chuyên môn và kiểm soát thương mại (TRAde Control and Expert System -TRACES)

Từ năm 2003, Ủy ban Châu Âu đã thiết lập và vận hành hành Hệ thống chuyên môn và kiểm soát thương mại (TRAde Control and Expert System -TRACES). Đây là hệ thống được sử dụng hoàn toàn trên website do Liên minh Châu Âu (EU) xây dựng. Dựa trên hệ thống này, cơ quan thẩm quyền các nước sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh (Chứng thư) điện tử cho động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật xuất nhập khẩu giữa các nước trong EU và các nước từ bên ngoài EU. 

Sau khi xem xét, đánh giá những ưu điểm trong việc tham gia TRACES, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có văn bản báo cáo và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đồng ý với đề xuất thực hiện việc cấp chứng thư điện tử trên hệ thống TRACES đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường này. Việc triển khai áp dụng cấp chứng thư điện tử nêu trên sẽ được thống nhất áp dụng trong thời gian tới đối với tất cả các lô hàng của các doanh nghiệp được phép chế biến xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU.

Để việc triển khai có hiệu quả, tránh các vướng mắc có thể ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã thống nhất với Cơ quan thẩm quyền EU về việc triển khai thí điểm việc cấp chứng thư điện tử cho các lô hàng thủy sản qua hệ thống TRACES, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: 06 Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng thuộc Cục; các doanh nghiệp chế biến thủy sản có sản lượng xuất khẩu lớn vào EU đã được Cơ quan thẩm quyền của EU và Việt Nam lựa chọn tham gia các khóa đào tạo về TRACES trong tháng 01/2015 tại TP. Hồ Chí Minh và Nha Trang.

2. Phạm vi áp dụng: trong giai đoạn thí điểm, doanh nghiệp chủ động lựa chọn sản phẩm thực hiện thí điểm, có thể chỉ thí điểm đối với các lô hàng có thông tin đơn giản, đồng nhất về chủng loại, thuận lợi cho việc tra cứu, chứng nhận, cụ thể:

(*) Về dạng sản phẩm và HS Code: chỉ áp dụng đối với các lô hàng XK một loại sản phẩm đồng nhất đã được áp mã HS Code rõ ràng, không ghép Container; không thí điểm đối với sản phẩm Seafood mix, thủy sản phối trộn,…khuyến khích áp dụng đối với lô hàng vận chuyển bằng đường hàng không.

(*) Về nhà xuất khẩu: chỉ áp dụng đối với trường hợp chủ hàng đồng thời là cơ sở sản xuất và nhà xuất khẩu lô hàng (để tránh phát sinh vướng mắc về tài khoản truy cập vào TRACES).

(*) Thông tin khác (nhà nhập khẩu, ngày tàu chạy,…): doanh nghiệp lưu ý có kế hoạch sản xuất, xuất khẩu phù hợp (ít có sự thay đổi về thông tin) đối với các lô hàng áp dụng TRACES.

Do các lô hàng được cấp chứng thư trên hệ thống TRACES sẽ được Cơ quan thẩm quyền cửa khẩu thuộc EU (BIPs) cập nhật ngay, Cục đã có văn bản thông báo đến Cơ quan thẩm quyền EU không tổng hợp các lô hàng này vào danh sách các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU hiện đang được NAFIQAD định kỳ gửi DG-SANTE (tần suất 03 lần/tháng đối với lô hàng đi đường biển và 02 ngày/lần đối với đường hàng không).

Sử dụng Hệ thống TRACES (trước mắt là phiên bản tiếng Anh) tại địa chỉ website: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/.

3. Thời gian thực hiện: từ 04/5/2015.

4. Tổ chức thực hiện: chi tiết xin xem công văn số 939/QLCL-CL ngày 07/4/2015, tại ĐÂY.

5. Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu đào tạo áp dụng về TRACES: xin xem tại ĐÂY

- Tham khảo thông tin về TRACES tại website của DG-SANTE: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/ traces/index_en.htm 

 - Tham khảo hướng dẫn, đào tạo và thử nghiệm TRACES tại các địa chỉ:

o   Training      https://webgate.training.ec.europa.eu/sanco/traces/

o   Test            https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/sanco/traces/

o   Production  https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO